สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 มี.ค.61 ถึงวันที่ 14 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตรายวิชาทักษิณศึกษาเรียนรู้เรื่องราวภาคใต้แบบมหภาคและศึกษาชุมชนต้นแบบเกาะยอ
 
     
สถาบันทักษิณคดีศึกษานำนิสิตรายวิชาทักษิณศึกษาเรียนรู้เรื่องราวภาคใต้แบบมหภาคและศึกษาชุมชนต้นแบบเกาะยอ โดยในภาคเช้านิสิตเข้าเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา และฟังบรรยายในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์เกาะยอ" ณ วัดแหลมพ้อ ซึ่งบรรยายโดยเจ้าอาวาสวัดแหลมพ้อ การบรรยายหัวข้อ "เรือนมงคลสูตรสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น" ณ วัดท้ายยอโดยอาจารย์ธีระ จันทิปะ และการบรรยายหัวข้ออัตลักษณ์ปักใต้ โดย อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ จากนั้นนิสิตได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการทอผ้า การทำการเกษตรแบบผสมผสาน(สวนสมรม) การทำกะปิเกาะยอและนวัตกรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเครื่องล้างละมุด โดยนิสิตได้ฝึกปฎิบัติพร้อมกับเรียนรู้จากครูภูมิปัญญาชุมชนและปราญช์ชาวบ้านในด้านต่างๆ