สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 มี.ค.61 ถึงวันที่ 19 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษาจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยว ชุมชนเกาะยอ
 
     

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ, กศน.อำเภอเมืองสงขลา, กศน.ตำบลเกาะยอ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนเกาะยอ โดยดำเนินการจัดทำคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ การท่องเที่ยวและการบริการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป และลงพื้นที่จริงสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาเพื่อฝึกปฏิบัติด้านการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศ