สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 มี.ค.61 ถึงวันที่ 28 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร “ดับชั้น ล้อมวงกินข้าว เล่าสู่กันฟัง”
 
     
สถาบันทักษิณคดีศึกษาจัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร “ดับชั้น ล้อมวงกินข้าว เล่าสู่กันฟัง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร การได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญระหว่างบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความสุข มีความผูกพันกับองค์กร โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอังคารสุดท้ายของเดือน