สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 เม.ย.61 ถึงวันที่ 17 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานสืบสานประเพณีวันว่าง “ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา”
 
     

๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ สถาบันทักษิณคดีศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา จัดงานสืบสานประเพณีวันว่าง ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลาโดยมี รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีกิจรรมประกอบด้วยการประกอบพิธีสงฆ์ การสาธิตการทำขนมพื้นบ้าน การแสดง มโนราห์ การจัดแสดงนิทรรศการ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเกาะยอและพื้นที่ใกล้เคียงตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีต   และที่สำคัญมีการจัดประดับตกแต่งเบญจาสำหรับสรงน้ำพระพุทธรูปด้วยศิลปะการแทงหยวก   โดยภายในมีการประดิษฐานพระพุทธรูปสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้แก่ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่  สมเด็จเจ้าเกาะยอ และสมเด็จเจ้าพะโคะ  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานและประชาชนทั่วไป ได้สรงน้ำพระพุทธรูปดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และประเพณีวันว่างของชาวภาคใต้