สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 เม.ย.61 ถึงวันที่ 24 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีรับเทียมดา
 
     

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสงขลาจัดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมและขบวนแห่เทียมดาเพื่อประกอบพิธีรับเทียมดา หรือพิธีรับเทวดาของชาวภาคใต้ โดยมี นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี

พิธีรับเทียมดา หรือรับเทวดา ชาวใต้เชื่อกันว่าในช่วงวันสงกรานต์เป็นวันเถลิงศกใหม่ มีเทวดาผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลทุกข์สุขของบ้านเมือง จึงจัดให้มีพิธีกรรมรับเทียมดา หรือการรับเทวดาองค์ใหม่ขึ้น ด้วยการสร้างศาล หรือตั้งร้านเทียมดา และเตรียมอาหารคาว หวาน พร้อมธงเทียวใช้ในการประกอบพิธี พิธีรับเทียมดาที่จัดขึ้นจึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของงานหาดใหญ่มิดไนต์สงกรานต์ โดยในขบวนแห่มีทั้งขบวนกลองยาว ขบวนนางรำ ก่อนที่จะมีพิธีรับเทียมดาขึ้น    ณ สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ (ตรงข้ามมูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่มาเฝ้ารอชมขบวนแห่ตลอดสองข้างทาง