สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 6 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับชมรมผู้บริหารงานแผนกแม่บ้านแห่งประเทศไทย
 
     
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถาบันทักษิณคดีศึกษาให้การต้อนรับชมรมผู้บริหารงานแผนกแม่บ้านแห่งประเทศไทยนำโดยอาจารย์เฉลิมศรี สิงหพันธ์ ในการนี้นายเชิดชัย อ๋องสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรบรรยายพร้อมนำชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา