สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 6 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีเปิด นิทรรศการประติมากรรม "โครงร่างแห่งชีวิต Structure of Life"
 
     
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับหอศิลป์ร่วมสมัยภาคใต้ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีเปิดนิทรรศการประติมากรรม “โครงร่างแห่งชีวิต Structure of Life” โดยไพฑูรย์ ทองดี โดยมีนายเชิดชัย อ๋องสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษารักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นประธานในพิธี นิทรรศการประติมากรรม “โครงร่างแห่งชีวิต Structure of Life” เป็นการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ไพฑูรย์ ทองดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งมีแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานจากสภาพแวดล้อมภายนอก การพบเห็นธรรมชาติ และพืชพันธุ์ฝั่งอันดามัน เป็นความประทับใจจากภายนอกสู่ภายในโดยเปรียบได้กับชีวิตของตนเอง โจทย์จากธรรมชาติที่พบเห็นทำให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ ประติมากรรม ซึ่งผู้เข้าชมสามารถจับต้องได้ นิทรรศการประติมากรรม “โครงร่างแห่งชีวิต Structure of Life” เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรีในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๐พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยภาคใต้ สถาบันทักษิณคดีศึกษา