สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 6 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมฐานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคใต้
 
     
สถาบันทักษิณคดีศึกษาจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคใต้ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนสุวรรณวงศ์กว่า ๔๐๐ คน โดยการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาผ่านการลงมือทำ (Learning by Doing) ซึ่งมีฐานการเรียนรู้จำนวน ๔ ฐานประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ขนมพื้นบ้านภาคใต้ ต้มสามมุม ฐานการเรียนรู้หัตถกรรมพื้นบ้านภาคใต้ แกะหนัง ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวใต้ จักสานใบมะพร้าว และฐานการเรียนรู้หัตถกรรมพื้นบ้านภาคใต้ การทำผ้ามัดย้อม โดยแต่ละฐานการเรียนรู้ได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี