สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 6 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมหารือโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู
 
     
๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชุมหารือร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อร่วมดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน