สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 18 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับผู้บังคับบัญชา อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่๖๓
 
     
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณให้การต้อนรับผู้บังคับบัญชา อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่๖๓ โดยมีนายเชิดชัย อ๋องสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา กล่าวต้อนรับ นายธีระ จันทิปะ หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนา และนางสาวอินสชา ด้วงเหมือน หัวหน้ากลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา บรรยายด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวใต้ซึ่งจัดแสดงผ่านวัตถุของจริงภายในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา