สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 21 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายการท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทนถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
 
     
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายการท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทน ถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา รายการดังกล่าวเป็นรายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งได้คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพื่อจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และสร้างจิตสำนึกอย่างมีคุณค่า ในรายการมีพิธีกรดำเนินรายการคือคุณเจฟฟรี่ เบญจกุลวิวัฒน์ และ มีเจ้าหน้าที่ของสถาบันทักษิณคดีศึกษานำชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา โดย จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT ช่วงเดือนสิงหาคมนี้