สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 21 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษาจัดแสดงนิทรรศการในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่๑๔
 
     
สถาบันทักษิณคดีศึกษาจัดแสดงนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมเรื่อง "กริช สงขลา-นครศรีธรรมราช
พัฒนาการ การก่อเกิดและบทบาทในวัฒนธรรม" และเปิดคลินิกกริช ให้ความรู้และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับมีดและศาสตราวุธ ภายในงานมหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่อ “สมิหลาวิชาการ” ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยพิธีเปิดงานในวันนี้มีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีและได้มอบโล่ขอบคุณสถาบันทักษิณคดีศึกษาในการจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมจากทั้ง ๑๔ จังหวัดภาคใต้ โดยมีนางสาวนฤมล ผลบุญ หัวหน้าสำนักงานสถาบันทักษิณคดีศึกษาเป็นผู้รับมอบ