สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ก.ค.61 ถึงวันที่ 9 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดสงขลาประจำปี ๒๕๖๑
 
     
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดสงขลาประจำปี ๒๕๖๑ โดย รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบเกียรติบัตร จากหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลาปฎิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในพิธีประกาศยกย่องหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองจังหวัดสงขลา จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ณ            โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา