สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ก.ค.61 ถึงวันที่ 24 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา: อิ่มบุญ อุ่นใจสานสายใยชุมชนครั้งที่ ๕
 
     
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา: อิ่มบุญ อุ่นใจสายสายใยชุมชนครั้งที่ ๕ ณ วัดหัวเตย ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และ วัดและสำนักสงฆ์ในพื้นที่ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยบุคลากรจากกลุ่มภารกิจต่างๆ ร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในช่วงวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ร่วมฟังธรรมเทศนา และ แลกเปลี่ยนทัศนะ เกี่ยวกับธรรมะในการปฎิบัติงาน