สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ส.ค.60 ถึงวันที่ 31 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษาโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์อาเซียน
 
     
          เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันทักษิณคดีศึกษาจัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์อาเซียน โดยร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์รัฐเคดะห์ ประเทศมาเลเซีย  ในการจัดการเสวนาด้านโบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมข้ามแดน ไทย – เคดะห์    
          พิธีเปิดงานเสวนา Mr. SUHAIDI BIN SHUKRI, BCK ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์รัฐเคดะห์ ประเทศมาเลเซีย กล่าวต้อนรับ, นายเชิดชัย อ๋องสกุล   รองผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา กล่าวปราศรัยและกล่าวรายงานโครงการ โดยมี Dato’ Paduka Syed Unan Mashri bin Syed Abdullah.  DPJN., DSDK., SDK., PAT., JMN., BMS., AMK., BCK., BPL., JP. เลขาธิการสำนักพระราชวัง  รัฐเคดะห์ ประเทศมาเลเซีย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 
       
 บรรยากาศการเสวนาคับคั่งไปด้วยนักวิชาการ ผู้ที่ทำงานในพิพิธภัณฑ์  อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ และ นักเรียน นักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมี Keynote speaker ด้านแหล่งโบราณคดี Sungai Batu  คือ Professor Dato Moktar Saidin, UNESCO Heritage Site Pane และ Keynote speaker ด้านวัฒนธรรมข้ามแดนไทย-เคดะห์คือ อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ นอกจากการเสวนาดังกล่าวสถาบันทักษิณคดีศึกษายังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและชื่อเสียงของสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา        การจัดแสดงผลงานศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ และมีการนำบุคลากรและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ต่างๆไปศึกษาเรียนรู้ ณ แหล่งโบราณคดี Sungai Batu และ พิพิธภัณฑ์ข้าว