สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 24 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเสวนายามเช้า ครั้งที่ ๑๐
 
     
เช้าวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา และสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมเสวนายามเช้าครั้งที่ ๑๐ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแสดงมโนราห์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ การอ่านบทกวี โดยอาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา จากนั้น รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ในการนี้นายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสที่ สถาบันฯ ได้รับรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2018 ในการประกวด Museum Thailand Awards 2018 และอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ มอบบัตรผู้มีคุณูปการสถาบันทักษิณคดีศึกษาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สงขลา) และคณะกรรมการประจำสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้พบปะเสวนายามเช้าพร้อมทั้งให้โอวาทและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการให้เต็มกำลังและความสามารถ