สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ม.ค.62 ถึงวันที่ 15 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้: วันเด็กแห่งชาติประจำปี2562
 
     
สถาบันทักษิณคดีศึกษาร่วมกับคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา และ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้: วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานกล่าวเปิดและอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา การสาธิตการทำขนม ฐานการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และ การแสดงความสามารถของเยาวชนบนเวที รวมถึงมีกิจกรรมพื้นบ้านอาทิ ปิดตาตีหม้อ การแข่งขันการขูดมะพร้าว เป็นต้น กิจกรรมต่างๆ ในปีนี้จะเน้นให้เด็กและเยาวชน ละจากหน้าจอมือถือเพื่อมาร่วมสนุกสนานและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจากการลงมือทำกิจกรรมจริง ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๒,๐๐๐ คน