สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
  
     
 
คู่มือ/ระเบียบข้อบังคับ/แบบฟอร์ม
ระเบียบ ข้อบังคับ
แบบฟอร์ม
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
คู่มือ/ระเบียบข้อบังคับ/แบบฟอร์ม กลับหน้าหลัก
    แบบฟอร์ม  
-->  page 1