สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
  
     
 
บริการของเรา
บริการห้องพัก
บริการห้องประชุม
เวทีโรงละครเปิด
 
บริการของเรา กลับหน้าหลัก
    บริการห้องพัก  
-->  page 1