สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 07459 116-8 แฟกซ์ 07459 1619
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
     
 
บริการของเรา
บริการห้องพัก
บริการห้องประชุม
เวทีโรงละครเปิด
 
บริการของเรา กลับหน้าหลัก
    บริการห้องประชุม  
-->  page 1