สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติ
ผู้ก่อตั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษา
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
รางวัลเชิดชูเกียรติ
ดาวน์โหลด QR Code สถาบันฯ
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารสถาบันทักษิณคดีศึกษา
วิดิทัศน์แนะนำสถาบันทักษิณคดีศึกษา
 
วิดิทัศน์แนะนำสถาบันทักษิณคดีศึกษา กลับหน้าหลัก