สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 07459 116-8 แฟกซ์ 07459 1619
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติ
ผู้ก่อตั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษา
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
รางวัลเชิดชูเกียรติ
ดาวน์โหลด QR Code สถาบันฯ
โครงสร้างองค์กร
วิดิทัศน์แนะนำสถาบันทักษิณคดีศึกษา
 
โครงสร้างองค์กร กลับหน้าหลัก