สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 07459 116-8 แฟกซ์ 07459 1619
  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
คู่มือ/ระเบียบข้อบังคับ/แบบฟอร์ม
ระเบียบ ข้อบังคับ
แบบฟอร์ม
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
แบบประเมินความพึงพอใจ กลับหน้าหลัก