สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 07459 116-8 แฟกซ์ 07459 1619
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
สารสนเทศทางวัฒนธรรม
หอเอกสารภาคใต้
ห้องวรรณกรรมท้องถิ่น
ห้องภาพและเสียง
ห้องสมุดสูจิบัตรศิลปกรรม
วิดีทัศน์วัฒนธรรม
ภาพและภาพยนตร์
ผ้าทอร่มไทร
 
วิดีทัศน์วัฒนธรรม กลับหน้าหลัก


Lek Fire Tob (Light) Ancient Folk Wisdom Part(1/59)
ตอน เหล็กไฟตบ ภูมิปัญญาโบราณ (1/59)


Kolae Boat ...Queen of the sea part (2/59)
ตอน เรือกอและ....ราชินีแห่งท้องทะเล


Nora Rongkru(3/59)
ตอน โนราลงครู

Chuan-tani or Cloth Part(4/59)
ตอน ผ้าจวนตานี

Rice...Plant of Life Part (5/9)
ตอน ข้าวพืชพันธ์แห่งชีวิต (5/9)