EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
กำหนดการ โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมภาคใต้ : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
รายการเมืองไทยดี๊ดี ถ่ายทำที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันทักษิณคดีศึกษา
การพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษาและอนุรักษ์วัตถุของจริงในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีรับมอบรางวัลพระราชทาน พิธีมอบรางวัล และพิธีเปิดนิทรรศการการประกวดผลงานศิลปกรรมเยาวชนทักษิณครั้งที่ ๑๕
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเสวนาศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ตามโครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ ๑๕
สถาบันทักษิณคดีศึกษาให้การต้อนรับกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูและคณะ
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้าประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ขอขอบคุณนางสอฟีย๊ะ หิรัญประสิทธ์ และครอบครัว จากอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งได้บริจาคโบราณวัตถุ ไหสี่หู จำนวน ๒ ใบให้แก่สถาบันทักษิณคดีศึกษา
สถาบันทักษิณคดีศึกษาโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์อาเซียน
ประกาศผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณครั้งที่ ๑๕


หน้าที่ :