มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
งานสืบสานประเพณีวันว่าง “ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา”
พิธีรับมอบเงินบริจาค
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร “ดับชั้น ล้อมวงกินข้าว เล่าสู่กันฟัง”
สถาบันทักษิณคดีศึกษาจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยว ชุมชนเกาะยอ
นิสิตรายวิชาทักษิณศึกษาเรียนรู้เรื่องราวภาคใต้แบบมหภาคและศึกษาชุมชนต้นแบบเกาะยอ
ต้อนรับอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยนานาชาติ
นิทรรศการโนรา นาฎลักษณ์แห่งปักษ์ใต้ โนราโรงครู และหนังตะลุง ในงานสืบสานศิลป์ถิ่นใต้ ประจำปี ๒๕๖๑
ลงพื้นที่ชุมชนหารือเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ภาคสนาม
สถาบันทักษิณคดีศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์กุฏิหลวงพ่อแก่นจันทร์ (พระลาก) และบวชนาคเป็นปฐมฤกษ์ ณ วัดหัวเตย จังหวัดพัทลุง
จัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมวิชาการ
หารือความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
สถาบันทักษิณคดีศึกษาให้การต้อนรับรองปลัดบัญชีทหารบก
สถาบันทักษิณคดีศึกษาให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในโอกาสเยือนสถาบันทักษิณคดีศึกษา
ต้อนรับนักปั่นจากโครงการ "ไปรษณีย์เพิ่มสุข ยกยอ ทอปั่น เกาะยอ"
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ให้การต้อนรับ Ms. Chen Wen , Director of Confucius Institute of Betong Municipality
งาน “วันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์”
กลุ่ม ASEAN LADIES CIRCLE ประจำประเทศมาเลเซียเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ร่วมพิธีเปิดงาน “กาลครั้งหนึ่งสงขลา ๓ ถนน ๒ ทะเล ล้านความทรงจำ”


หน้าที่ :