EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
สถาบันทักษิณคดีศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์โบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์ ประเภทเหรียญและเงินตรา
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ช้างแคระ: สถานภาพและการจัดการองค์ความรู้”
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการฟังเสียง ของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสถาบันทักษิณคดีศึกษาถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
ต้อนรับคณะจากโรงเรียนข่าวทหารบก
สถาบันทักษิณคดีศึกษาโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์อาเซียน
สถาบันทักษิณคดีศึกษา จัดเสวนาประชาคมคนเกาะยอ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณจัดพิธีรับเทียมดา
พิธีส่งมอบงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
งานสืบสานประเพณีวันว่าง: ขึ้นเบญจาสรงน้ำขอพรสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา


หน้าที่ :