ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ส.ค.58 ถึงวันที่ 30 ก.ค.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันที่ 25 มีนาคม 2558
 
     
   
include("config.inc.php"); $sqlcon="SELECT * FROM config "; $querycon=mysql_query($sqlcon); $rowcon=mysql_fetch_array($querycon); ?>

didim escort escort denizli antakya escort iskenderun escort