ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ก.ย.60 ถึงวันที่ 29 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน ปีการศึกษา 2559
 
     
   
include("config.inc.php"); $sqlcon="SELECT * FROM config "; $querycon=mysql_query($sqlcon); $rowcon=mysql_fetch_array($querycon); ?>

didim escort escort denizli antakya escort iskenderun escort