มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่ดี
การดาวน์โหลดติดตั้งฟอนต์สารบรรณ (TH Sarabun PSK) และฟอนต์อื่น ๆ ตามโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
สรุปผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้Œ(KM) ปีการศึกษา 2556
แสดงความยินดีกับบุลากรดีเด่นของสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปีการศึกษา 2556
สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านไอที ณ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่


หน้าที่ :