คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
0 0 0 0 0 0 0 0
 
ขยายเวลาการลงทะเบียนเรียนซ้ำเป็นกรณีพิเศษ...
ให้นิสิตเข้าประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้...
กำหนดวันรายงานตัวนิสิตเข้าใหมปี ๒๕๖๐ วิทยาเขตพัทลุง...
เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค วิชา มรดก...
กำหนดวันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ถ่ายรูปนิสิต บันทึกลายนิ้วมือ ปฐมนิเทศ และรายงายตัวเข้าหอพัก...
ตารางสอบและตารางคุมสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตพัทลุง...
ตารางสอบและตารางคุมสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตสงขลา ...
คำอธิบายรายวิชา หลัสูตรปี 2555...
สภาทนายความ พิจารณารับรองหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต วิทยาเขตพัทลุง...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 
0 0 0 0 0

      พฤษภาคม 2560      
       
อาพฤ
30 1 2345 6
7 89 10 11 12 13
14 1516 17 181920
2122 23 24 25 26 27
28 2930 31123