คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมบุคลากรครั้งที่ 2/2561
 
     
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมบุคลากรครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เชื่อมสัญญาณไปยังคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และตัวแทนสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา มอบภาพที่ระลึกจากโรงเรียนบ้านโคกม่วง จากการออกค่าย LAW Camp ครั้งที่ 2 ให้กับทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ