คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา ทำการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
 
     
รายละเอียดเพิ่มเติม : โหลดเอกสาร

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้ทำการแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา ทำการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี และบริเวณอาคารหอประชุมปาริชาตนั้น การไฟฟ้าฯ ได้เข้าตรวจสอบ เบื้องต้นแล้ว จึงแจ้งขอตัดกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมหม้อแปลง
ดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐น. - ๑๖.๓๐ น.จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้