คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง รอบที่ 3/1 และ 3/2
 
     
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง รอบที่ 3/1 และ 3/2 ณ อาคารเรียนรวม2 ตึก 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา