คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าพบนายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ 4
 
     
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมผู้บริหารและบุคลากร คณะนิติศาสตร์นิติศาสตร์ เข้าพบ นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ 4 ณ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่4 เพื่อปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือในการอำนวยการความยุติธรรมแก่สังคมในพื้นที่ภาคใต้