คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าววิเทศสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 13 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เชิญชวนเพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
 
     
ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายา (University of Malaya) คณะนิติศาสตร์ทั้งสองแห่งขอเชิญชวนให้นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนได้ที่ http://www.aseanlip.com