คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 6 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการประกวดการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics Design) การผลิตสื่อความรู้ทางกฎหมาย
 
     

โครงการประกวดการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics Design) การผลิตสื่อความรู้ทางกฎหมาย
         
กติกาการร่วมสนุก
          1. อินโฟกราฟิกส์ (Infographics Design) ที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อถึงการให้ความรู้ทางกฎหมาย รูปแบบใดก็ได้
          2. โพสต์อินโฟกราฟิกส์ (Infographics Design) ลงในโลกออนไลน์ผ่านทาง facebook
          3. จะต้องเป็นอินโฟกราฟิกส์ (Infographics Design) ที่ออกแบบด้วยตนเอง
          4. ผู้เข้าประกวด 1 ท่านสามารถส่งอินโฟกราฟิกส์ (Infographics Design) เข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ชิ้นงาน
          5. ผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยทักษิณ เท่านั้น
          6. เริ่มส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
          7. ตัดสินผลงาน วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ.ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เวลา 13.00 น.
          8. การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


รางวัลการประกวด
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บา

การตัดสิน
          1. การตัดสินจะใช้คะแนนจากยอดกด LIKE ผลงานใน facebook ของเจ้าของผลงาน และจากการตัดสินของคณะกรรมการ 5 ท่านในวันประกวดโดยพิจารณาจากเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
                    1.1 การถ่ายทอดทักษะความรู้ทางกฎหมายที่ถูกต้อง
                    1.2 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและผลิตสื่อ
                    1.3 เทคนิคการสื่อสารให้บุคคลทั่วไปเข้าใจกฎหมายได้ง่ายขึ้น
          2. วันตัดสินภาพถ่าย วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ.ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เวลา 13.00 น.
          3. การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีส่งผลงาน
          1. เข้ามาที่เพจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
          2. กดปุ่ม แชร์อินโฟกราฟิกส์ (Infographics Design) ( หรือส่งผ่านทางทาง INBOX )
          3. อัพโหลดอินโฟกราฟิกส์ (Infographics Design) และใส่รายละเอียดมาดังนี้
                   • ออกแบบสื่อโดย : ใส่ชื่อเฟสบุ๊ค หรือชื่อเจ้าของผลงาน
                   • ชื่อผลงาน : อินโฟกราฟิกส์ (Infographics Design) ชื่อเรื่องอะไร