คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ก.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าหารือกับ ดร.สุทัสสา สุขสว่าง ผู้อำนายการ ทัณฑสถานหญิงสงขลา
 
     
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าหารือกับ ดร.สุทัสสา สุขสว่าง ผู้อำนายการทัณฑสถานหญิงสงขลา เพื่อดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้