คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ก.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าหารือกับนายสมพงษ์ สนิทมัจโร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส , นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส, นายณัฏฐกัลย์ ละเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส
 
     
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าหารือกับนายสมพงษ์ สนิทมัจโร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส , นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส, นายณัฏฐกัลย์ ละเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส เพื่อดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้