คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ก.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม นำยุติธรรมสู่ชุมชน(รอบรั้วมหาวิทยาลัย)
 
     
เมื่อวันที่่ 5 กรกฎาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม นำยุติธรรมสู่ชุมชน(รอบรั้วมหาวิทยาลัย) เพื่อจัดทำแผนที่ชุมชนบ้านพร้าว  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง