คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ส.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าหารือ พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และ พ.ต.อ.ฉลอง เล็กน้อย หัวหน้ากลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี
 
     
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าหารือ พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และ พ.ต.อ.ฉลอง เล็กน้อย หัวหน้ากลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการศาสตร์พระราชา เกี่ยวกับการปกครองและกฎหมาย