คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ส.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการก้าวแรกลูกนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
 
     
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดโครงการก้าวแรกลูกนิติศาสตร์ คณะผู้บริหารประจำคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ บุคลากร และตัวแทนนิสิต ต้อนรับนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา โดยมีรองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวให้โอวาทนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 มีกิจกรรมแนะนำอาจารย์และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ กิจรรมแนะนำการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย กิจกรรมเรียนรู้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต กิจกรรมเรียนรู้ระบบทะเบียนนิสิต และกิจกรรมแนะนำสโมสรนิสิตนิติศาสตร์ ณ อาคารเรียนรวม2 ห้อง 17401 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา