คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ส.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : YOUNG JUSTICE PUBLIC RELATIONS 2018
 
     
นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการสร้างสรรค์แผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ด้านงานยุติธรรม YOUNG JUSTICE PUBLIC RELATIONS 2018 จัดโดยกระทรวงยุติธรรม