คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
     
กำหนดการ : โหลดเอกสาร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเรียนรวม 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา