คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงานภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 
     
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงานภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีอาจารย์ นายแพทย์วิระชัย สมัย หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ให้การต้อนรับและบรรยายการเก็บหลักฐานด้านนิติเวช นำโดยอาจารย์ณฐกันต์  ด้วงปาน อาจารย์มาตา สินดำ และนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง