คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จริยธรรมทางการแพทย์ และคุณ(ฆ่า)ของสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน
 
     
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ : จริยธรรมทางการแพทย์ และคุณ(ฆ่า)ของสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์