คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานศาลยุติธรรมโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดโครงการเสร็มสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมแก่นักศึกษา
 
     
สำนักงานศาลยุติธรรมโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดโครงการเสร็มสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมแก่นักศึกษา 

รายละเอียดเพิ่มเติ่ม : โหลดเอกสาร