คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นตัวแทนประเทศไทยในฐานะนักวิชาการด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
 
     
ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นตัวแทนประเทศไทยในฐานะนักวิชาการด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดยทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและชาวบ้านในพื้นที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อผลักดันให้เกิดแผนปฎิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์