คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ ม.ทักษิณ สัญจร (TSU Road Show) แนะแนวศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม
 
     
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการ ม.ทักษิณ สัญจร (TSU Road Show) แนะแนวศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นำโดยอาจารย์เจษฎา  ทองขาว ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์นฤมล  ฐานิสโร อาจารย์วิรัตน์  นาทิพเวทย์ และบุลากร ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา