คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 มี.ค.59 ถึงวันที่ 31 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สภาทนายความ พิจารณารับรองหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต วิทยาเขตพัทลุง